Login
search
Contact Us

 
Ilae Facebook Ilae Twitter

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği

Turkey

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği İstanbul'da 1973 yılında kurulmuştur. Tamamı Tıp doktoru olan yaklaşık 450 üyesi bulunmaktadır. Derneği en önemli amacı epilepsi ile ilgili herkes tarafından kullanılabilecek epilepsi ile ilgili bilgiler vermek, bu konu hakkındaki temel ve klinik bilimlerle ilgili araştırma yapmak, epilepsi ile ilgili olarak uluslararası platform ile ilişki içinde olmak, yeni bilgilerin oluşumunda yer almak, epilepsi bakımı ile ilgili standartları belirlemek, Türkiye'de iyi eğitimli profesyoneller yeterli sağlık tesisleri varlığını sağlamaktır.

Derneğimizin en çok önem verdiği faaliyeti eğitimdir. EEG kursu 2007 yılından beri, nöbet semiyolojisi toplantısı 2011 yılından beri her yıl yapılmaktadır. Her iki yılda bir Epilepsi Kongresi düzenlenmekte ve ülke çapında 450-500 civarında hekim katılmaktadır. Kongrenin olmadığı senelerde ise Epilepsi Sempozyumu düzenlenmektedir. Bu toplantılara da ortalama 120-150 hekim katılmaktadır. Bu toplantılarda en iyi klinik ve temel bilim makalelerine ödül verilmektedir. 1996 yılından beri her eğitim yılında (Eylül ayından Nisan ayına kadar) her ayın son cuması Aylık Toplantılarımız İstanbul'da yapılmaktadır. Bu toplantılarda yurtdışı veya yurtiçinden gelen konuşmacılarımız yeni ve popüler konuları anlatarak bilgi paylaşımında bulunmaktadır.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin yayın organı olan “Epilepsi Dergisi” 1995 yılından beri düzenli olarak basılmaktadır. Senede üç sayı mevcuttur, önemli ve güncel konularda da ek sayılar çıkarmaktadır. Derneğimiz sosyal medyada da oldukça aktif olarak takip edilmektedir.

31. Dünya Epilepsi Kongresi İstanbul da yapılmış, dünyanın çeşitli yerlerinde yaklaşık 2600 katılımcı gelmiş, oldukça aktif tartışmalar yapılmıştır.


İletişim:

website: http://www.turkepilepsi.org.tr/
Telefon: 90-212-5297780
Email: dernek@turkepilepsi.org.tr
Facebook: https://www.facebook.com/ILAE.Epilepsy

Yönetim Kurulu

Başkan:

Prof. Dr. Naz Yeni
İstanbul üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Klinik Nörofizyoloji BD, İstanbul 34303
Tel: +90 212 633 01 76
Email: snaz@istanbul.edu.tr

Başkan Yardımcısı:

Prof. Dr. Nerses Bebek, MD
Istanbul University
Çapa School of Medicine
Turkey
Email: nersesb@yahoo.com

Genel Sekreter:

 

 

Assoc. Prof. Dr. Kezban Aslan MD,
Cukurova University School of Medicine
Department of Neurology
Adana, 01130
Turkey
Email: kezbanaslan@hotmail.com

Sayman:

Prof. Dr. Ebru Aykutllu MD,
Istanbul Florence Nightingale Hospital
Turkey
Email: draykulu@hotmail.com

Önceki Başkan:

Prof. Dr. Candan Gürses
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Klinik Nörofizyoloji BD, İstanbul
Tel: +90 212 414 20 00 / 32573
E mail: candangrss@gmail.com

Üyeler:

Prof. Dr. İrsel Tezer
Hacettepe üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji ABD, İstanbul
Tel: +90 312 3051182
E mail: irseltezer@yahoo.com.tr

 

Prof. Dr. Kadriye Agan Yildirim MD
Marmara University
Faculty of Medicine, Department of Neurology & Clinical Neurophysiology
Istanbul, Turkey
Phone: +90 216 6254545/ 8033 (3599)
Email: kadiagan@yahoo.com

 

Assoc. Prof. Dr. Kemal Tutkavul MD
HaydarpaÅŸa Training and Research Hospital
Department of Neurology
Turkey
Email: tutkavulkemal@yahoo.com

 

Home | Contact Us | Privacy & Security | Login | Sitemap
Creative Commons License
Text on this website is available under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
except all videos and images, which remain copyrighted by the International League Against Epilepsy.